Uppskattade Hallands-gäst,

Destinationsbolag och turistföretag i Halland genomför gemensamt en gästundersökning i syfte att förbättra upplevelsen för alla besökare i Halland. Vi hoppas att du vill svara på några frågor om ditt besök hos oss. Dina svar kommer att vara till hjälp för oss att bli en ännu bättre turistdestination. 

Du som deltar i undersökningen kommer i slutet av enkäten kunna vara med och tävla om fina priser genom att ge förslag på något som gör Halland till ett mer attraktivt resmål. Det kan vara en ny produkt, ett evenemang eller något annat som gör att fler vill resa till Halland. Region Halland, i samarbete med destinationsbolag och turistföretag, kommer att välja ut vinnarna bland de förslag som bedöms ge störst effekt i att utveckla destinationen Halland. Vinnarna meddelas via mail.


Mer info

Vi är intresserade av olika aspekter av din vistelse och även din sammantagna uppfattning och kännedom om Halland som besöksmål. Vi vet att du som Hallandsgäst har erfarenheter som kan göra Halland att bli en ännu bättre turistdestination. 

Vi ber också dig som är bosatt i Hallands län, men har besökt någon av destinationerna i Halland utanför din hemort, att delta i undersökningen. Dina erfarenheter och återkopplingar är värdefulla för oss!

För att delta i undersökningen måste du ha fyllt 18 år. Dina svar kommer att behandlas anonymt och individuella svar kommer inte att redovisas.

Frågor gällande enkäten besvaras av Anna Bengtsson (anna.n.bengtsson@regionhalland.se).

För att påbörja enkäten var vänlig svara på frågan nedan:


Vilket alternativ passar dig?